Tidsplanen for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.

  • 2. oktober 2017 er Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. blevet stiftet.
  • 11. oktober 2017 er der informationsmøde for alle markedsaktørerne.
  • Oktober starter indgåelse af aftaler med kraftvarmeværker om at blive andelshavere og underskrift på fuldmagt for 2018.
  • Udarbejdelse af materiale til første EU-udbud af den MW-kapacitet, der er fuldmagter på. Arbejdet udføres af DFP.
  • Kapacitetscentralen sættes først i gang, når der er aftaler om 200 MW.
  • Gennemførelse af første EU-lignende udbud i efteråret 2017.
  • Første periode kan bliver alle 12 måneder af 2018.
  • Sommer 2018 - indgåelse af aftaler med kraftvarmeværker om fuldmagt for 2019.
  • Efterår 2018 - gennemførelse af andet EU-lignende udbud.
  • Anden periode bliver også på 12 måneder for 2019, men med forventning og højere priser til rådighedsbetaling.

Kalenderen

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.  Merkurvej 7  6000 Kolding  Tlf.: 76 30 80 30

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.