Forretningsmodel - omkring elhandlen

  • Kraftvarmeværket meddeler sin PBA, at de skal lægge et bud på 400 kr./MWh i spotmarkedet for DK1 eller DK2 med værkets kapacitet (MW) – eller lavere bud hvis kraftvarmeværket gerne vil have drift.
  • I timer med spotpris under target prisen = 400 kr./MWh aktiveres buddet ikke, med mindre der er lagt et lavere bud.
  • I timer, hvor spotprisen er over target prisen, vil værket skulle køre.
  • Nordpool Spot udbetaler markedsprisen til PBA, der sender pengene videre. Værket beholder target prisen = 400 kr./MWh og PBA sender resten videre til Dansk Kraftvarme Kapacitet.
  • Dansk Kraftvarme Kapacitet betaler elhandleren/FBA forskellen mellem spotprisen og target prisen. Elhandleren/FBA betaler spotprisen til Nordpool Spot og opkræver pris hos elkunden f.eks. fastpris, spot med loft eller lignende.
  • Pengestrømmen går gennem bank og datokoordineres.
  • Værket og PBA kan aftale bud i markedet for nedregulering i de aktive timer og bud i andre markeder i de passive timer - når disse bud ikke konflikter med denne aftale.
  • Dansk Kraftvarme Kapacitet beregner ikke administrationsgebyr af spotbeløbet.

 

 

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.  Merkurvej 7  6000 Kolding  Tlf.: 76 30 80 30

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.