Forretningsmodel - omkring rådighedsbetalingen

  • Kraftvarmeværker kan benytte kapacitetscentralen, hvis de er medlem af en af de to stiftende foreninger og ved at blive andelshaver i Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. og indgår en fuldmagt og kontrakt med kapacitetscentralen.
  • Kraftvarmeværket oplyser elkapacitet (MW) og hvilken årlig betaling de mindst kræver (f.eks. 120.000 kr.) for at være til rådighed i spotmarkedet, når prisen er over 400 kr./MWh.
  • Elhandlerne byder gennem deres FBA ved årligt udbud, hvor mange MW de ønsker at have rådighed over og til hvilken pris. Prisen kan f.eks. være 120.000 kr./MW/år i DK1 og DK2, med forventning om højeste pris i DK2. Elhandleren betaler den pris de byder.
  • Fra elhandlernes/FBA bud beregnes en vægtet gennemsnitspris pr. MW. Værker med priskrav på eller under gennemsnitsprisen får aftale til gennemsnitsprisen, så længe elhandlernes MW-behov dækker.
  • Værkerne prioriteres med billigst først. Flere med samme pris indgår efter tid for fuldmagtafgivelsen (tidsstempling i mail).
  • Elhandleren/FBA vil "forudbetale" for 12 mdr. med remburs eller tilsvarende garanti.
  • Værket modtager rådighedsbeløb 6 mdr. bagud.
  • Elhandleren betaler 15.000 kr./MW til Dansk Kraftvarme Kapacitet som administrationsbidrag.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.  Merkurvej 7  6000 Kolding  Tlf.: 76 30 80 30

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.