Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.

  • 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a., som skal drive en kapacitetscentral.
  • De to foreninger bliver A-andelshavere i selskabet, hver med en andelskapital på 50.000 kr.
  • Kraftvarmeværker, der ønsker at benytte kapacitetscentralen, tegner sig som B-andelshavere og betaler andelskapital på 500 kr. og et tilmeldingsbidrag på 4.500 kr.
  • På generalforsamlingen er der en stemme for hver 500 kr. andelskapital, dvs. en stemme pr. kraftvarmeværk og 100 stemmer til hver af de stiftende foreninger.
  • Bestyrelsen bliver på 5-7 personer. To indstilles fra Dansk Fjernvarme og to fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Kraftvarmeværkerne vælger en til bestyrelsen. Bestyrelsen kan suppleres med faglige kompetencer.
  • Formands- og direktørposten tegnes på skift af stifterne.
  • Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme beklæder formandsposten i første periode. Direktørposten varetages af Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

 

pdf iconStor<< Ønsker man at læse vedtægterne kan de hentes her ...    

 

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.  Merkurvej 7  6000 Kolding  Tlf.: 76 30 80 30

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.