Ny afgørelse - tilbagebetaling af afgift ved kedeldrift

PwC fik i juni 2015 medhold i Landsskatteretten for så vidt angår spørgsmålet om modregning af CO2-afgift ved beregning af afgiftslempelse på spidslastkedler. Landsskatteretten slår fast, at der ikke skal ske modregning af "negativ" CO2-afgift ved beregning af den samlede opgørelse af afgiftslempelse. Det vil sige i de tilfælde, hvor den faktiske CO2-afgift på den producerede varme er lavere end grænsen for tilbagebetaling efter elpatronordningen.

Afgørelsen er relevant for alle værker, som anvender afgiftspligtige brændsler på deres kedler, herunder gaskedler og oliekedler mv. 

Som følge af Landsskatterettens afgørelse har værkerne ret til tilbageregulering af den modregnede CO2-afgift. Afgørelsen kan endvidere få betydning for værkernes øvrige afgiftsopgørelser. Derfor er reguleringen ikke helt simpel.

Der er potentielt tale om meget store tilbagebetalingsbeløb til værkerne, og sagen må også anses som principiel. SKAT vil derfor måske anke afgørelsen. Vi mener dog ikke, at der er grundlag for at anke afgørelsen. Men af hensyn til eventuel forældelse bør det overvejes snarest at indsende et krav til SKAT med henvisning til Landsskatterettens afgørelse.

PwC har ført sagen på vegne af en række kraftvarmeværker og i dialog med Foreningen Danske Kraftvarmeværker. I forlængelse af Landsskatterettens afgørelse hjælper vi naturligvis også gerne andre værker med opgørelsen af en tilbageregulering. For mere information kan I kontakte:

 Foreningens afgiftsrådgiver: Ivan Ibsen  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf: 2384 2939
 PwC's afgiftsgruppe: Anne Neerup Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf: 8932 0006

Decentral Energihandel ApS  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.