Foreningen Danske Kraftvarmeværkers målsætning er, at være

  • medbestemmende omkring nye tiltag på energiområdet
  • høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet
  • høringspart hos de regionale gasselskabers forhandlingsorgan ”Komgas” om gasstruktur og afregningsprincipper
  • repræsenteret i relevante udvalg nedsat af Energi- og Miljøstyrelsen
  • tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor minister og politikere
  • deltage i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne

Foreningen Danske Kraftvarmeværkers mål er fortsat at varetage medlemmernes interesser, idet det er vigtigt at fastholde koncentrationen om medlemmerne frem for organisationen.
Der indgås i øjeblikket mange spændende alliancer i energisektoren.

For os drejer det sig udelukkende om at udnytte den store synergi i medlemskredsens forskellighed og handle ud fra, hvad der - både kort og langt sigt - tjener medlemmerne bedst.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.