Tegning af abonnement på Kraftvarme NYT

 

KvNyt125  

Medlemsbladet Kraftvarme NYT udkommer 6 gange om året.

Abonnementet koster kr. 600,00 excl. moms pr. år (kr. 800,- excl. moms ved forsendelse til udlandet).

 

Ønsker man ikke at bruge nedenstående formular til tegning af abonnement, kan det bestilles telefonisk på tlf.: 66 17 17 72

Sendes til
Email til bekræftelse af ordren

Bekræftelse på tegning af abonnement fremsendes til denne e-mail.

Antal magasiner

Hvor mange abonnementer ønskes tegnet? 

Ønsker man at tegne mere end 5 abonnementer, bedes dette anført under bemærkninger.

Ønskes modtagernavn (att.:) på magasinet, kan dette anføres her ...

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.