Årets Energikonference
– afholdt d. 2. og 3. oktober 2013

Klik >her < for at hente program fra 2013

Nedenfor kan hentes pdf af de præsentationer, der blev vist på ÅRETS ENERGIKONFERENCE 2013 (klik på billede)

Præsentationerne er listet kronologisk ifølge programmet for dagene.

Onsdag den 2. oktober 2013

1005 SteenGade Opfoelgning

KLIMA- & ENERGIPOLITISKE UDFORDRINGER 2013
(pdf af status på energiforlig)

Formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg, Steen Gade (SF)

1020a PoulErikMadsen
DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... kunderne
· Omstilling til konkurrence og effektivitet
· Priser, skatter, afgifter og konkurrenceevne

Energy Manager Poul Erik Madsen, Arla Foods

1020b AndersLarsen
DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... kunderne
· Omstilling til konkurrence og effektivitet
· Priser, skatter, afgifter og konkurrenceevne

Lektor Anders Larsen, RUC

 1020c KristianMadsen

DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... kunderne
·  Omstilling til konkurrence og effektivitet

·  Priser, skatter, afgifter og konkurrenceevne

Formand Kristian Madsen, Dansk Gartneri

1145 TineRoed
DANMARK, EU & DEN GLOBALE PRODUKTION
·  Sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til vækst og velstand

Direktør Tine Roed, DI

1420 JaniLykkeMethmann
KONKURRENCE & EFFEKTIVITET
·  Målestok: Lige og ensartede vilkår, tak

Direktør Jani Lykke Methmann, DS Håndværk & Industri

 1435 JoergenGJoergensen

DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... myndigheder/tilsyn
·  Omstilling til konkurrence og effektivitet

·  Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning?

Medlem af Energitilsynet Jørgen G. Jørgensen

1520a ThomasDalsgaard
DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... aktørerne
· Omstilling til konkurrence og effektivitet
· Hvad er opnået?

Executive Vice President Thomas Dalsgaard, DONG Energy A/S

1520b ToreHarritshoej
DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... aktørerne
· Omstilling til konkurrence og effektivitet
· Hvad er opnået?

Adm. direktør Tore Harritshøj, E.ON Danmark A/S

 1520c HenrikIversen

DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... aktørerne
·  Omstilling til konkurrence og effektivitet

·  Hvad er opnået?

Vice President Henrik Iversen, HMN Gashandel A/S

1520d HenrikLind
DEN EFFEKTIVE DANSKE ENERGIFORSYNING ... aktørerne
· Omstilling til konkurrence og effektivitet
· Hvad er opnået?

Bestyrelsesformand Henrik Lind, Danske Commodities A/S

1620 PeterKarnoee
MAGT & MARKED; PLUSSER & MINUSSER
· Omstilling af energi og forsyning til marked via aktørernes milliardhandler
· Hvad er opnået og til fordel for hvem?

Professor Peter Karnøe, AAU

(Indlæg med noter udleveret på USB til deltagere)

 


Torsdag den 3. oktober 2013

0905 CharlotteSoendergren

KLIMA- & ENERGIUDVIKLING
·  Pusterum til teknologiløft og nytænkning?

Afdelingschef Charlotte Søndergren, Dansk Energi

0920a CharlesNielsen
SMARTE ENERGISYSTEMER - I DAG & OG I MORGEN ...
·  Er et smart energisystem løsningen på udfordringerne mod 2050?

Direktør Charles Nielsen, TREFOR A/S

0920b FrankElefsen
SMARTE ENERGISYSTEMER - I DAG & OG I MORGEN ...
·  Smart energi på den korte bane
·  Hvad er erfaringerne fra danske Smart Grid projekter, som iPower?

Teknologichef Frank Elefsen, Teknologisk Institut

0920c BenteNielse

SMARTE ENERGISYSTEMER - I DAG & OG I MORGEN ...
·  Region Midtjyllands satsning på smart energi

1. næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland

0920d HenrikOerskovPedersen
SMARTE ENERGISYSTEMER - I DAG & OG I MORGEN ...
·  Kan det intilligente energisystem skabe grønne danske arbejdspladser?

Teknologidirektør Henrik Ørskov Pedersen, Grundfos A/S

0920e JohnHaarJoergensen
SMARTE ENERGISYSTEMER - I DAG & OG I MORGEN ...
·  Smart energi - et nyt modeord eller reel business for de mindre virksomheder

Direktør John Haar-Jørgensen, Saseco ApS

1055a IverEnevoldsenKOMMUNERNE & ENERGIEN
·  Selvforsyningsgrad 2020?: 100% - og med vedvarende energi

Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune

1055b AndersDebelKOMMUNERNE & ENERGIEN
· Grøn guide for agenda-21 strategi og bæredygtig udvikling

Centerchef Anders Debel, Herning Kommune

1055c ThorbjoernSoerensen

KOMMUNERNE & ENERGIEN
· Grøn vækst via fyrtårnsprojekter - visioner, mål og handling

Teknik & Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune

1140a HansHenrikLindboe

DEN GRØNNE VÆKSTENERGI 
... udviklingsprojekter
·  Landbrugets energi- og miljøbidrag: Guld og grønne marker

Partner Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s

1140b VagnLundsteen

DEN GRØNNE VÆKSTENERGI ... udviklingsprojekter
·  Bæredygtigt landbrug som energileverandør

Direktør Vagn Lundsteen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug

1140c HansDuusJoergensen

DEN GRØNNE VÆKSTENERGI ... udviklingsprojekter
· Biogas i energimikset, mængder og tilgængelighed

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark A/S

 1140d TageMeltofte

DEN GRØNNE VÆKSTENERGI 
... udviklingsprojekter
·  Varmeproduktion på biomasse, Europas største forgasningsanlæg

Direktør Tage Meltofte, Skive Fjernvarme a.m.b.a.

 

 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.