Formålsparagraf 2 i Foreningens vedtægter lyder således:

- at varetage medlemmernes interesser i økonomi, energi- og miljøspørgsmål over for regering, folketing, energileverandører, elsammenslutningerne i Danmark og offentlige myndigheder i øvrigt

- at danne forum for drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne

- at virke for udbredelse af ideen om samproduktion af el og varme på bedste måde

- at styrke mulighederne for at energianlæg baseret på samproduktion fremover fortsat kan etableres og drives rentabelt udenfor elværks regi

- at virke for udbredelse af det frie el- og gasmarked.


Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.