Formålsparagraf 2 i Foreningens vedtægter lyder således:

- at varetage medlemmernes interesser i økonomi, energi- og miljøspørgsmål over for regering, folketing, energileverandører, elsammenslutningerne i Danmark og offentlige myndigheder i øvrigt

- at danne forum for drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne

- at virke for udbredelse af ideen om samproduktion af el og varme på bedste måde

- at styrke mulighederne for at energianlæg baseret på samproduktion fremover fortsat kan etableres og drives rentabelt udenfor elværks regi

- at virke for udbredelse af det frie el- og gasmarked.


Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.