Decentrale kraftvarmeværker - gasmotor, gasturbiner er mest oplagte

  • Værkerne har de gode reguleringsegenskaber.
  • Deltagende kraftvarmeenheder forventes afskrevet.

  • Med fuldmagten kan der indmeldes faktisk mængde MW elkapacitet - med decimaler.
  • Rådighedsbetalingen på f.eks. 120.000 kr./MW/år i DK1 og DK2 vil dække omkostninger til service, forsikringer m.v.
  • Target prisen i spotmarkedet på 400 kr./MWh vil dække de variable omkostninger inkl. gaskøbet.
  • Aktuel gaspris (primo august 2017) er på 1,356 kr./Nm3,hvilket giver et typisk gasmotorværk en pris på 348 kr./MWh.
  • Gasprisen kan komme op på 1,787 kr./Nm3 før 400 kr./MWh overskrides.
  • Forward gasprisen er for 2019 på 1,58 kr./Nm3 og 2020 på 1,67 kr./Nm3.
  • EU har i afgørelsen fra 2013 besluttet, at værker, der deltager i markederne for regulerkraft eller systemydelser, kan gøre det uden grundbeløbet skal modregnes. Alle værker kan handle i spotmarkedet uden at blive modregnet i grundbeløbet.
  • Dette åbner mulighed for at kunne starte kapacitetscentralen op før 2019.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.  Merkurvej 7  6000 Kolding  Tlf.: 76 30 80 30

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.