Fællesbrev til Ministeren

DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har formuleret et fælles brev til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt omkring udarbejdelse af efterårets forsyningsstrategi.

Faellesbrev til Ministeren

Et uddrag: "Det er vores ønske, at den kommende forsyningsstrategi fra ministeren og regeringen bliver et samlende bidrag til udvikling af forsyningssektoren. Med bidrag fra vores organisationer kan vi hjælpe ministeren til, at forsyningsstrategien kan blive modtaget og senere implementeret med succes.

Et nøglebudskab skal være, at forsyningsstrategien skal være en strategi for udvikling frem for afvikling. Strategien skal skabe rammer og incitamenter til innovation, grøn omstilling, klimatilpasning og vækst med eksportpotentialer. Strategien skal ikke være et ensidigt påbud om effektivisering og besparelser til skade for branchernes udvikling og investeringer."

>Læs hele brevet her<


KraftvarmeNyt

Seneste udgave af KraftvarmeNyt
Klik på bladet for at hente som pdf


Ophør af grundbeløbet

Læs evt. om ophør og indsats på energistyrelsen.dk

Nedenfor pdf med svar fra Energinet.dk på vores spørgsmål vedr. skift fra grundbeløb til 3-ledstarif ...

Der er divergerende opfattelse af lovens udmøntning. FDKV arbejder på en afklaring, som formentlig skal findes i bemærkninger til lovforslaget.

Nyhedsbrev

Ja tak, send gerne information til:

 
Hold mig opdateret om:

 

 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.