Energiselskabernes energispareindsats efter 1. januar 2016

Der er kommet en ny version af energisparebekendtgørelsen. Den ændrer ikke ved noget af subsatsen i  forpligtelserne mv, men den har et nyt nummer og en ny data. 

Elnet- og naturgastributionsselskaberne:

”Energistyrelsen har oplyst følgende:

  • Net- og distributionsselskaberne har i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydelser  fortsat energispareforpligtelser i 2016 og det fremgår af bekendtgørelsen, at selskaberne får  dækket de faktiske omkostningerne til opfyldelse af deres energispareforpligtelser. For elnet- og naturgasdistributionsselskaberne dækkes omkostningerne via en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammerne.
  • Indtil der foreligger enten en ny aftale eller er fastlagt forpligtelser for de enkelte selskaber opgøres energibesparelser efter retningslinjerne i aftalen af 13. november 2012.” 

Fjernvarmeselskaberne:

”Energistyrelsen har oplyst følgende:

  • Net- og distributionsselskaberne har i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydelser  fortsat energispareforpligtelser i 2016 og det fremgår af bekendtgørelsen, at selskaberne får  dækket de faktiske omkostningerne til opfyldelse af deres energispareforpligtelser. Fjernvarmeselskabernes omkostninger  til opfyldelse af forpligtelserne kan indregnes i tarifferne som en nødvendig omkostning i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.
  • Indtil der foreligger enten en ny aftale eller er fastlagt forpligtelser for de enkelte selskaber opgøres energibesparelser efter retningslinjerne i aftalen af 13. november 2012.”

 
Afgørelse ved Landsskatteretten - tilbagebetaling af afgift ved kedeldrift

PwC fik i juni 2015 medhold i Landsskatteretten for så vidt angår spørgsmålet om modregning af CO2-afgift ved beregning af afgiftslempelse på spidslastkedler.

Læs mere under Decentral Energihandel, Afgørelser >her<


 
Ny momsregler

Fra og med 1. juli 2015 er der i Danmark indført omvendt betalingspligt på salg af el og gas til danske videreforhandlere samt på salg af el- og gascertifikater.
Den omvendte betalingspligt betyder, at værkerne og andre el- og gasproducenter ikke skal opkræve moms ved salg til en videreforhandler i Danmark. I stedet skal køber afregne momsen til SKAT.

Læs mere >her<


KraftvarmeNyt

Seneste udgave af KraftvarmeNyt
Klik på bladet for at hente som pdf


Ophør af grundbeløbet

Læs evt. om ophør og indsats på energistyrelsen.dk

Nedenfor pdf med svar fra Energinet.dk på vores spørgsmål vedr. skift fra grundbeløb til 3-ledstarif ...

Der er divergerende opfattelse af lovens udmøntning. FDKV arbejder på en afklaring, som formentlig skal findes i bemærkninger til lovforslaget.

Nyhedsbrev

Ja tak, send gerne information til:

 
Hold mig opdateret om:

 

 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.